Customer support: sales@hardgamer.bg +359883378156
Bulgarian

Моите покупки

0 продукт/а - 0,00 лв.
Вашата кошница е празна!

ЛИЧНИ ДАННИ И СЪДЪРЖАНИЕ

Бъди социален

sideblock

Поверителност и лични данни:

HardGamer.BG гарантира на своите потребители и клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия.

Ние ще защитаваме личните данни на потребителите и клиентите си, станали ни известни при попълване на електронната форма за заявление за покупка или при регистрация на акаунт, като това задължение отпада в случай, че потребителят или клиентът е предоставил неверни данни.

Спазвайки действащите закони на Република България (РБ) и настоящите Общи условия, HardGamer.BG  може да използва личните данни на потребителя и клиента единствено и само за целите, предвидени в Договора за покупко-продажба. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с действащото в момента законодателство на Република България, приложимите за тези случаи международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

HardGamer.BG се задължава да не разкрива никакви лични данни за потребителите и клиентите на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното съгласие на потребителя или клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. HardGamer.BG съобщава, че е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

В случай, че се появи регистрирана загуба на данни, в резултат на използването на зловреден код или „хакерски атаки“ от трети лица, или регистрирани опити  за получаване на неоторизиран достъп до някоя от страниците на сайта, то тези лица трябва и ще бъдат преследвани и от органите на РБ, а за регистрираните и доказани загуби ще се потърси отговарящото възмездие и ще бъде повдигнат Граждански иск.

Всички политики и условия за ползване и защита на личните данни в HardGamer.BG са съобразени с действащото законодателство и Закона за защита на личните данни.

Всички данни на всички страници на HardGamer.BG са подсигурени от сигурна SSL кодировка.


Вашият акаунт :

Като потребител на HardGamer.BG на Вас се пада отговорността да пазите Вашите “потребителски профил” и парола. Съгласявайки се с тази декларация за поверителност, Вие поемете отговорност за всички Ваши действия, включително всяка зловредно действие свързано с недостатъчна конфиденциалност и неповерително поведение от името на потребителя или клиента. Винаги излизайте от профила си, след като сте приключили с използването му в сайта.

Ние си запазваме правото да освободим всякаква информация за профила Ви на съответните власти, позовавайки се на условията и правилата за ползване на този сайт, за да предпазим правата, собствеността или сигурността на потребителите и клиентите ни или на HardGamer.BG.

Всички лица под 18-годишна възраст, които искат да закупят продукти от онлайн магазина на HardGamer.BG трябва да изискат разрешение и разрешението на родител или настойник. За целта на покупката, необходимо е родителя или настойника да потвърди знанието и одобрението си, за всяка конкретна покупка от сайта ни.

Информацията предоставена в сайта разбира се е безплатна и неограничена от ползване, но разпространяването, използването на материали и текстове от сайта, включително копирането и преправянето им е забранено по силата на ЗАПСП и ЗАД на ЗАПСП. 

Всеки потребител би могъл да цитира наши текстове, но само и единствено ползвайки препратка към HardGamer.BG, или искайки от HardGamer.BG изрично позволение, като може да ползва всички форми за контакт с екипа. При използване на цитати от наши текстове, без изрично разрешение, са позволени цитирането на до пет реда текст или 100 думи със задължителна препратка с хиперлинк към HardGamer.BG


Лична информация:

В случай, че персоналната информация, която сте ни предоставил претърпи изменения, отговорността за обновяването й носите Вие и следва Вие да я обновите,  веднага след като тя вече не е точна.

Съгласявайки се с нашата политика за поверителност на личните данни и информация, то Вие декларирате, че тя е точна и актуална и не е погрешно декларирана. В допълнение, Вие се съгласявате, че не се представяте за друго физическо или юридическо лице, или каквато и да е взаимносвързаност или принадлежност към нещо или някой. Представянето за друго физическо или юридическо лице е противозаконна според Конституцията на РБ. Представянето на информация за расова, етническа или друга взаимосвързаност или принадлежност е некултурна и не може да носи девиденти или превилегии.

Ако се притеснявате или имате съмнения относно злоупотреба с използването на акаунта Ви, респективно личните Ви данни, препоръчваме Ви веднага да ни информирате! Ние ще предприемам нужните мерки за ограничаване на злоупотребата и ще потърсим (и наказателна) отговорност.


Препоръким и допълнения:

При регистрация и поръчка, предоставената ни информация трябва да бъде максимално пълна и коректна. Вие клиентите носите отговорност, включително наказателна отговорност, за всяка информация, която предоставяте на нашето внимание и в нашия сайт. 

HardGamer.BG си запазва правото да откаже на всеки потребител или клиент достъп до интернет магазина, да затвори или изтрие акаунт или да анулира поръчки / покупки, включително потвърдени такива. Допълнително, достъпът в нашия сайт може да бъде временно спрян или ограничен, с цел профилактика, обновяване и поддръжка на сайта или въвеждане на нови дейности или услуги.

Ние ще се постараем да осигурим достъп да сайта 24/7. Въпреки това, поради естеството на Световната мрежа, непрекъснатият достъп и липсата на дефекти и грешки не могат да бъдат гарантирани.


Ние сърдечно ти препоръчваме:

·         Не разгласявай лична информация!

·         Пази паролата си - опазването и добруването на твоята парола са лично и единствено твоя отговорност! 

·         В условията на интернет търговията, лице притежаващо достъп до акаунта ти, е лице, което притежава достъп до авоарите ти! Не предоставяй паролата си на никого!

·         Избягвай използването на една и съща парола за акаунта си в HardGamer.BG и в други сайтове: например ел. поща, социални мрежи, други…

·         В случай, че използвате обществен компютър, за да влезете и използвате акаунта си – ВИНАГИ излизайте от профила си, преди да напуснете работното място.

·         Периодично сменяйте паролата си.

·         HardGamer.BG никога няма да изисква паролата ти по телефон, имейла, Skype, Viber или друго средство за комуникация, също и номер на кредитна карта, данни от Банковата ти сметка, или друга лична финансова информация! Умоляваме те, на всяко подобно изискване да реагираш адекватно и да подадеш сигнал към съответния орган или да се обърнеш директно към нас!

·         Ние в екипа на HardGamer.BG не знаем, не можем да знаем и не искаме да знаем паролата ти. Ако случайно потребител загуби или забрави паролата си - то тя може да бъде рестартирана от автоматичната система със случайна такава, след което потребителя може да я смени с нова. Формата за възстановяване или смяна на парола се намира в секцията МОЯТ ПРОФИЛ - точно под бутона ВХОД, където има препратка към "ЗАБЛАВЕНА ПАРОЛА?".


 

HARDGAMER.BG ВСИЧКИ ПРАВА ЗА ПАЗЕНИ! Използването на материали и текстове от сайта, включително копирането и преправянето им е забранено по силата на ЗАПСП и ЗАД на ЗАПСП.
"